Prevádzkovateľ je zároveň vlastníkom nasadených rýb, stará sa o ich pravidelné dopĺňanie a garantuje ich zdravotný stav v súlade s potravinovým kódexom.

Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce podmienky:

 • Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom s navijákom !
 • Ostatné spôsoby lovu rýb sú prísne zakázané.
 • Je zakázané používanie koncových montáží zhotovených z ostrých pletených šnúr.
 • Množstvo náväzcov na ryb. vlasci prútu nie je obmedzené.
 • Každý loviaci rybár musí byť vybavený vaničkou pod ryby a dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie poranení rýb a tieto mať pri lovení v pohotovostnej polohe a používať ich.
 • Vstup do areálu bez týchto pomôcok nie je možný.
 • Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky!
 • Pri vyťahovaní ryby z vody je každý rybár povinný použiť podberák , navlhčenú podložku alebo vaničku!
 • Kapor s váhou vyššou ako 5 kg je nepredajný, žiadame rybárov, aby takúto rybu čo najskôr vrátili do vody.
 • Fotografovanie rýb je povolené iba na zvlhčených podložkách, nie na zemi!
 • Vylovené ryby, ktoré si rybár mieni ponechať je nutné vkladať do prechovávacieho vaku v dostatočne hlbokej vode .
 • Ryby vložené do sieťky je rybár povinný zaplatiť, nie je možná ich výmena počas rybolovu!
 • Loviaci rybár je povinný na požiadanie kontrole preukázať platnú vstupenku, vytiahnuť rybu z vody a ukázať ulovené ryby zhromaždené v sieťke.
 • Ryba, ktorá je zasakovaná sa už musí odkúpiť a nesmie sa vymeniť za inú rybu!