Je prísne zakázané:

 • poškodzovať porasty, lavice, stoly a prístrešky,
 • rušiť nadmerným hlukom ostatných rybárov, zahadzovať ohorky cigariet, nechávať smeti v areáli.
 • vodenie psov do areálu je možné iba po súhlase prevádzkovateľa,
 • každý je povinní si svoje smeti zobrať,
 • pri zakladaní ohňa sa treba vopred dohodnúť so správcom a je prísny zákaz vytvárať nové ohniská v areáli
 • návštevník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil na jeho majetku v areáli štrkoviska na porastoch, laviciach, stoloch, prístreškoch a pod. a to ihneď po jej zistení. Inak bude návštevník znášať všetky náklady prevádzkovateľa vynaložené na vymáhanie spôsobenej škody,
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov – športových rybárov pri odchode zo štrkoviska pri podozrení z krádeže rýb. K prípadom podozrenia z krádeže prevádzkovateľ privolá hliadku polície.
 • v prípade porušenia hore uvedených podmienok rybolovu a ostatných prevádzkových podmienok zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu štrkoviska,
 • na Štrkovisku Veľký Cetín nie je možné si rybu odkúpiť ani privlastniť je to voda na princípe CHYŤ-PUSŤ!!!
 • na tejto vode je dovolené používať sonar, čln, a tyčové bójky (len tyčové bójky!),
 • pred začatím rybolovu je každý záujemca povinný si zakúpiť vstupenku u obsluhy,
 • vstupenka je platná na jedného rybára s dvomi prútmi (po dohode so správcom je možnosť dokúpenia aj na tretiu udicu.),
 • v cene vstupenky nie je zahrnutá ulovená ryba, tá  sa platí zvlášť po jej odvážení na záver rybolovu,
 • rybár je povinný na požiadanie obsluhy predložiť zakúpenú vstupenku pri kontrole,
 • uhradením vstupného poplatku a vstupom do areálu Štrkoviska Kocka návštevník súhlasí s podmienkami interného rybárskeho poriadku,
 • vstup neloviacich návštevníkov do areálu je obmedzený: návštevníkom je vstup autom na lovné miesta zakázané, auto si možno odstaviť na parkovisku pre návštevy!