Prevádzkovateľ je zároveň vlastníkom nasadených rýb, stará sa o ich pravidelné doplnenie a garantuje ich zdravotný stav v súlade s potravinovým kódexom.

Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce podmienky:

  • Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom a s navijakom!
  • Je zakázané používanie koncových montáží zhotovených z ostrých pletených šnúr.
  • Množstvo nádväzcov na ryb. vlasci prútu nie je obmedzené.
  • Každý loviaci rybár musí byť vybavený  vaničkou  a s dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie poraneních rýb a tieto mať pri lovení v pohotovostnej polohe a používať ich pri potrebe.
  • Vstup do areálu bez týchto pomôcok nie je možný.
  • Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky!
  • Pri vyťahovaní ryby z vody je každý rybár povinný použiť podberák a vaničku!
  • Fotografovanie rýb je povolené iba na zvlhčených podložkách, nie na zemi!
  • Loviaci rybár je povinný na požiadavku kontroly preukázať platnú vstupenku.